LG 2022

       LIBRA E SHOQATËS LLADIKA DÜREN 

                     2022

Nr 1. Ramadan Berisha.
Pëllumbi krahsjellës All Numri i unazës 1 Rezultati 140 Metra me datën 07.05.2022.

Nr.2 Ramadan Berisha.
Pëllumbi krahsjellës Karabatak Numri i unazës 0097 Rezultati 60 Metra me datën 07.05.2022.