LG 2022

       LIBRA E SHOQATËS LLADIKA DÜREN 

                     2022

Nr 1. Ramadan Berisha.
Pëllumbi krahsjellës All Numri i unazës 1 Rezultati 140 Metra me datën 07.05.2022.

Nr.2 Ramadan Berisha.
Pëllumbi krahsjellës Karabatak Numri i unazës 0097 Rezultati 60 Metra me datën 07.05.2022.

Nr 3 Arsim Aliu.
Pëllumbi krahsjellës Park Numri i unazës 0546/99 Rezultati 70 Metra me datën 03.10.2022.

Nr. 4 Arsim Aliu.
Pëllumbi krahsjellës Park Numri i unazës 0546/99 Rezultati për dopell 120 Metra me datën 16.10.2022.