Evidenca 2020

                                   EVIDENCA E VITIT 2020 

                                      Pëllumbat e pa sukses,shëm ne zhvillimet e garave  

1.     Emri i Garusit      Dyneku       Unaza        Data         Pa Sukses
2.   Ramadan - Berisha         All       0044  27.06.2020      X    X    X 
3.   Ramadan- Berisha    Batak "Kumer"       0033  27.06:2020      X    X    X 
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          
20.          
21.          
22.          
23.          
24.          
25.          
26.          
27.          
28.          
29.          
30.