Ligjerata Islame

     Ligjerata online islame nga webi www.shoqata-e-dynekave.de.tl
 
 
  Tracks: Ligjerata (2011) Tracks: Ligjerata (2011) PlayDëgjo të RastitDëgjo klip   
Play Ekrem Avdiu
Play Zbrit Më tepër Jeta ne Varreza 5871 Dëgjime   63:49  
Play Zbrit Më tepër Perkujtimi i Vdekjes 3553 Dëgjime   45:30  
 
Play Enis Rama
Play Zbrit Më tepër Rendesia e Akides 1872 Dëgjime   58:36  
Play Zbrit Më tepër Te perqenduarit ne fene e All 777 Dëgjime   45:37  
Play Zbrit Më tepër Devotshmeria 538 Dëgjime   54:01  
Play Zbrit Më tepër Adhurimet e zemres 585 Dëgjime   46:57  
Play Zbrit Më tepër Ballafaqimi me shejtanin - 1 1254 Dëgjime   53:52  
Play Zbrit Më tepër Ballafaqimi me shejtanin - 2 327 Dëgjime   69:28  
Play Zbrit Më tepër Ballafaqimi me shejtanin - 3 284 Dëgjime   66:00  
Play Zbrit Më tepër Pastrimi i shpirtit sipas Ehl 440 Dëgjime   51:40  
Play Zbrit Më tepër Pastrimi i shpirtit sipas Ehl 176 Dëgjime   52:56  
Play Zbrit Më tepër Pastrimi i shpirtit sipas Ehl 117 Dëgjime   74:11  
Play Zbrit Më tepër Edukata e muslimanit 503 Dëgjime   55:42  
Play Zbrit Më tepër Edukata bashkshortore ne Isla 623 Dëgjime   52:38  
Play Zbrit Më tepër Te shpallurit e njeriut Bidat 238 Dëgjime   68:26  
Play Zbrit Më tepër Taklidi dhe Ixhtihadi 208 Dëgjime   65:20  
Play Zbrit Më tepër Rregullat e Tekfiri 303 Dëgjime   71:50  
Play Zbrit Më tepër Tre Parimet 254 Dëgjime   59:09  
Play Zbrit Më tepër Tre Parimet - 1 176 Dëgjime   52:24  
Play Zbrit Më tepër Tre Parimet - 2 95 Dëgjime   58:52  
Play Zbrit Më tepër Tre Parimet - 3 68 Dëgjime   58:36  
Play Zbrit Më tepër Tre Parimet - 4 67 Dëgjime   71:39  
Play Zbrit Më tepër Tre Parimet - 5 82 Dëgjime   60:00  
Play Zbrit Më tepër Dashuria ne Emer te All-llahu 681 Dëgjime   75:06  
 
Play Eroll Nesimi
Play Zbrit Më tepër Njohja e Zemres 91 Dëgjime   74:17  
Play Zbrit Më tepër Rreziku i Kamatës 56 Dëgjime   45:44  
Play Zbrit Më tepër 7. Dashuria per hir te All-llahut 253 Dëgjime   62:28  
Play Zbrit Më tepër 6. I sinqerti eshte i dashuri i All-llahut 108 Dëgjime   61:33  
Play Zbrit Më tepër 5. Jetoje diten tende dhe merru me vetveten tende 124 Dëgjime   61:27  
Play Zbrit Më tepër 4. Falenderimi i All-llahut eshte shkak per shtimin e te mirave 54 Dëgjime   63:12  
Play Zbrit Më tepër 3. Mbeshtetja ne All-llahun dhe Sinqeriteti ne vepra 42 Dëgjime   54:10  
Play Zbrit Më tepër 2. Behu nje per nje ne nje rruge te vetme do ta arrish Kenaq... 97 Dëgjime   60:05  
Play Zbrit Më tepër 1. Fillo drejt Rruges se All-llahut 228 Dëgjime   53:59  
Play Zbrit Më tepër Semundja e Mekateve 93 Dëgjime   63:45  
Play Zbrit Më tepër Thirrja në Islam 41 Dëgjime   66:07  
Play Zbrit Më tepër Tri Parimet - CD 1 464 Dëgjime   67:48  
Play Zbrit Më tepër Tri Parimet - CD 2 70 Dëgjime   55:25  
Play Zbrit Më tepër Tri Parimet - CD 3 47 Dëgjime   67:16  
Play Zbrit Më tepër Tri Parimet - CD 4 30 Dëgjime   77:05  
Play Zbrit Më tepër Tri Parimet - CD 5 33 Dëgjime   69:28  
Play Zbrit Më tepër Tri Parimet - CD 6 34 Dëgjime   68:53  
Play Zbrit Më tepër Tri Parimet - CD 7 29 Dëgjime   64:47  
Play Zbrit Më tepër Tri Parimet - CD 8 38 Dëgjime   45:38  
Play Zbrit Më tepër Te Permalluarit per Xhennet 43 Dëgjime   63:25  
Play Zbrit Më tepër Vlera e Duase 60 Dëgjime   48:12  
 
Play Ferid Selimi
 
Play Omer Musa
Play Zbrit Më tepër Mbulesa eshte nder 2770 Dëgjime   25:34  
 
Play Sadullah Bajrami
Play Zbrit Më tepër Amoraliteti 5729 Dëgjime   59:37  
Play Zbrit Më tepër Bashkohuni e mos u percani 2224 Dëgjime   69:58  
Play Zbrit Më tepër C'dobi kemi prej të falurit 1456 Dëgjime   48:39  
Play Zbrit Më tepër Disa fjale per Namazin 1897 Dëgjime   61:51  
Play Zbrit Më tepër Dituria 1223 Dëgjime   60:34  
Play Zbrit Më tepër Emrat e Ehli Sunnetit dhe Xhematit 1622 Dëgjime   65:26  
Play Zbrit Më tepër Falenderimi i All-llahut s.v.t. 751 Dëgjime   51:13  
Play Zbrit Më tepër Falja e Namazit lartesim ne Xhennet 1056 Dëgjime   54:26  
Play Zbrit Më tepër Frika e te pareve nga perfundimi i keq 532 Dëgjime   51:40  
Play Zbrit Më tepër Frika e te pareve nga Zjarri i Xhehennemit 899 Dëgjime   54:28  
Play Zbrit Më tepër Cdo te thote Akide 547 Dëgjime   72:10  
Play Zbrit Më tepër Haxhxhi 608 Dëgjime   36:33  
Play Zbrit Më tepër Jeta e Varrit 2470 Dëgjime   53:23  
Play Zbrit Më tepër Ke All-llahun gjithnje nje kujtese 989 Dëgjime   64:33  
Play Zbrit Më tepër Kenga dhe Muzika ne Islam - 1 2381 Dëgjime   52:37  
Play Zbrit Më tepër Kenga dhe Muzika ne Islam - 2 2133 Dëgjime   59:23  
Play Zbrit Më tepër Kenga dhe Muzika ne Islam - 3 478 Dëgjime   43:37  
Play Zbrit Më tepër Kenga dhe muzika ne Islam - 4 390 Dëgjime   41:21  
Play Zbrit Më tepër Kenga dhe muzika ne Islam - 5 379 Dëgjime   48:52  
Play Zbrit Më tepër Kenga dhe Muzika ne Islam - 6 383 Dëgjime   57:35  
Play Zbrit Më tepër Lamtumire o Muaj i Agjerimit 381 Dëgjime   44:55  
Play Zbrit Më tepër Llojet e ibadeteve 411 Dëgjime   51:47  
Play Zbrit Më tepër Mekataret ne Diten e Gjykimit - 1 1376 Dëgjime   49:09  
Play Zbrit Më tepër Mekataret ne Diten e Gjykimit - 2 293 Dëgjime   53:55  
Play Zbrit Më tepër Namazi eshte mburoje 439 Dëgjime   58:06  
Play Zbrit Më tepër Namazi ofron rriskun - 1 575 Dëgjime   63:58  
Play Zbrit Më tepër Namazi ofron rriskun - 2 256 Dëgjime   61:43  
Play Zbrit Më tepër Namazi shlyen mekatet 389 Dëgjime   50:57  
Play Zbrit Më tepër Nata e Varrit - 1 1599 Dëgjime   54:21  
Play Zbrit Më tepër Nata e Varrit - 2 558 Dëgjime   59:18  
Play Zbrit Më tepër Nimetet e All-llahut xh.sh. 297 Dëgjime   61:09  
Play Zbrit Më tepër Pergaditja per Ahiret 416 Dëgjime   66:02  
Play Zbrit Më tepër Plaka e beni israileve 613 Dëgjime   58:45  
Play Zbrit Më tepër Pse dhe si te pendohemi 1127 Dëgjime   58:46  
Play Zbrit Më tepër Pyetjet qe i parashtrohen njeriut nga All-llahu xh.sh. 700 Dëgjime   67:38  
Play Zbrit Më tepër Ramazani: Muaj i zgjedhur - Muaj i mëshirës 450 Dëgjime   49:08  
Play Zbrit Më tepër Realiteti i kremtimit te "Vitit te Ri" 724 Dëgjime   55:25  
Play Zbrit Më tepër Rendesia e faljes se Namazit 259 Dëgjime   44:32  
Play Zbrit Më tepër Rikthimi i jetes Islame 276 Dëgjime   86:17  
Play Zbrit Më tepër Regullat e Emrave dhe Sifatev 164 Dëgjime   55:35  
Play Zbrit Më tepër Regullat e Emrave dhe Sifatev 108 Dëgjime   54:21  
Play Zbrit Më tepër Regullat e Emrave dhe Sifatev 166 Dëgjime   76:37  
Play Zbrit Më tepër Ruajtja e syrit 727 Dëgjime   66:41  
Play Zbrit Më tepër S'ka hajr prej syrit që s’loton 744 Dëgjime   60:42  
Play Zbrit Më tepër Shenjat e perfundimit te keq - 1 498 Dëgjime   53:57  
Play Zbrit Më tepër Shenjat e perfundimit te keq - 2 216 Dëgjime   58:59  
Play Zbrit Më tepër Shenjat e perfundimit te mire - 1 204 Dëgjime   47:23  
Play Zbrit Më tepër Shenjat e perfundimit te mire - 2 162 Dëgjime   59:19  
Play Zbrit Më tepër Shkelqimi i besimit Islam - 1 196 Dëgjime   54:36  
Play Zbrit Më tepër Shkelqimi i besimit Islam - 2 106 Dëgjime   54:36  
Play Zbrit Më tepër Shkelqimi i besimit Islam - 3 128 Dëgjime   52:46  
Play Zbrit Më tepër SHpresa e gjate dhe moskujdesia 229 Dëgjime   52:04  
Play Zbrit Më tepër Si ta perfitosh dashurine e n 398 Dëgjime   58:52  
Play Zbrit Më tepër Si te agjerojme - 1 376 Dëgjime   42:25  
Play Zbrit Më tepër Si te agjerojme - 2 156 Dëgjime   50:35  
Play Zbrit Më tepër Si te agjerojme - 3 143 Dëgjime   55:28  
Play Zbrit Më tepër Si te behet thirresi i dashur 830 Dëgjime   88:01  
Play Zbrit Më tepër Si te vellazerohemi 200 Dëgjime   54:50  
Play Zbrit Më tepër Si ti ruajme nimetet e All-llahut s.w.t 209 Dëgjime   57:04  
Play Zbrit Më tepër Sprovat - Musibetet 617 Dëgjime   51:59  
Play Zbrit Më tepër Te kesh vdekjen gjithnje ne kujtese! 362 Dëgjime   57:29  
Play Zbrit Më tepër Te permalluarit per Xhennet 359 Dëgjime   54:18  
Play Zbrit Më tepër Te vertetat e Islamit 281 Dëgjime   47:42  
Play Zbrit Më tepër Turpi ne Islam 344 Dëgjime   51:01  
Play Zbrit Më tepër Vdekja e Pejgamberit s.a.v.s. 1851 Dëgjime   49:36  
Play Zbrit Më tepër Vdekja 1545 Dëgjime   58:19  
Play Zbrit Më tepër Vellazeria ne Islam 270 Dëgjime   66:42  
Play Zbrit Më tepër Veprat qe te bejne te dashur tek All-llahu s.v.t. 412 Dëgjime   56:03  
Play Zbrit Më tepër Veprat shperblehen sipas perfundimit 154 Dëgjime   54:11  
Play Zbrit Më tepër Vecorite e Ehli Sunnetit dhe 558 Dëgjime   72:43  
Play Zbrit Më tepër Vlera e Akides 604 Dëgjime   80:23  
Play Zbrit Më tepër Vlera e Moralit 390 Dëgjime   62:54  
Play Zbrit Më tepër Vlera e Namazit te Nates - 1 717 Dëgjime   63:55  
Play Zbrit Më tepër Vlera e Namazit te Nates - 2 201 Dëgjime   52:58  
Play Zbrit Më tepër Vlera e Namazit te Nates - 3 263 Dëgjime   52:32  
Play Zbrit Më tepër Vlera e Namazit 470 Dëgjime   54:45  
Play Zbrit Më tepër Xhehennemi 1196 Dëgjime   46:52  
Play Zbrit Më tepër Xhenneti 1989 Dëgjime   59:05  
 
Play Shefqet Krasniqi
Play Zbrit Më tepër Ardhja e Pejgamberit a.s. ne 3724 Dëgjime   15:33  
Play Zbrit Më tepër Dashuria ndaj femijeve 1412 Dëgjime   19:49  
Play Zbrit Më tepër Datelindja e Muhammedit a.s. 874 Dëgjime   17:00  
Play Zbrit Më tepër Dhenia e llogarise para All-l 1074 Dëgjime   16:41  
Play Zbrit Më tepër Dashuria ndaj femijeve 714 Dëgjime   24:02  
Play Zbrit Më tepër Fundi i vitit 736 Dëgjime   12:04  
Play Zbrit Më tepër Momenti i Vdekjes 2071 Dëgjime   16:01  
Play Zbrit Më tepër Kijjameti 2103 Dëgjime   15:48  
Play Zbrit Më tepër Nata e Varrit 2286 Dëgjime   16:50  
Play Zbrit Më tepër Pershkrimi i Xhehennemit 1244 Dëgjime   15:36  
Play Zbrit Më tepër Pershkrimi i Xhennetit 960 Dëgjime   18:22  
Play Zbrit Më tepër Ringjallja 970 Dëgjime   17:09  
Play Zbrit Më tepër Rinia e Sahabeve dhe e jona - 736 Dëgjime   15:57  
Play Zbrit Më tepër Rinia e Sahabeve dhe e jona - 295 Dëgjime   16:49  
Play Zbrit Më tepër Rruga e Xhennetit ne kete bot 759 Dëgjime   12:29  
Play Zbrit Më tepër Situata e jobesimtarit ne Dit 367 Dëgjime   18:14  
Play Zbrit Më tepër Te paret qe do te hyjne ne Xh 565 Dëgjime   16:00  
Play Zbrit Më tepër Zgjedhja e shoqerise 438 Dëgjime   11:02  
Play Zbrit Më tepër Vella musliman frikoju All-llahut 776 Dëgjime   19:14  
Play Zbrit Më tepër A mund t'u ikim teresisht mekateve 479 Dëgjime   20:11  
Play Zbrit Më tepër Mos e humb shpresen nga Meshira e All-llahut 719 Dëgjime   25:48  
Play Zbrit Më tepër Mbeshtetju All-llahut, prite rezultatin 844 Dëgjime   13:24  
Play Zbrit Më tepër Edukata shoqërore - 1 560 Dëgjime   23:57  
Play Zbrit Më tepër Edukata shoqërore - 2 201 Dëgjime   22:07  
Play Zbrit Më tepër Edukata shpirterore - 1 284 Dëgjime   28:19  
Play Zbrit Më tepër Edukata shpirterore - 2 198 Dëgjime   21:32  
Play Zbrit Më tepër Edukata shpirterore - 3 195 Dëgjime   25:47  
Play Zbrit Më tepër Edukimi i femijeve - 1 688 Dëgjime   26:27  
Play Zbrit Më tepër Edukimi i femijeve - 2 313 Dëgjime   28:48  
Play Zbrit Më tepër Edukimi i femijeve - 3 496 Dëgjime   26:32  
 
Play Shukri Aliu
Play Zbrit Më tepër 100 hadithe qe flasin per faljen e mekateve - 1 1290 Dëgjime   61:39  
Play Zbrit Më tepër 100 hadithe qe flasin per faljen e mekateve - 2 220 Dëgjime   70:35  
Play Zbrit Më tepër Akideja dhe vecorite e Ehli Sunnetit 314 Dëgjime   62:14  
Play Zbrit Më tepër Besimtari mes dy frikave 253 Dëgjime   47:50  
Play Zbrit Më tepër Besimtarja me Zotin e saj 307 Dëgjime   43:29  
Play Zbrit Më tepër Cdo njeri eshte gabimtar 777 Dëgjime   61:46  
Play Zbrit Më tepër Cka fiton i vdekuri prej te gjallit - 1 397 Dëgjime   72:31  
Play Zbrit Më tepër Cka fiton i vdekuri prej te gjallit - 2 182 Dëgjime   82:54  
Play Zbrit Më tepër Dedikuar rinise - 1 276 Dëgjime   58:23  
Play Zbrit Më tepër Dituria - 1 181 Dëgjime   59:44  
Play Zbrit Më tepër Dituria - 2 121 Dëgjime   53:17  
Play Zbrit Më tepër Frika ne Namaz - SHkaqet qe afrojne tek All-llahu 296 Dëgjime   63:39  
Play Zbrit Më tepër Frikoju All-llahut kudo qe te jesh 258 Dëgjime   48:00  
Play Zbrit Më tepër Gibeti 177 Dëgjime   48:25  
Play Zbrit Më tepër Gjurma e besimit ne lirine e njeriut 124 Dëgjime   65:02  
Play Zbrit Më tepër Hixhabi - Mbulesa 1 241 Dëgjime   45:48  
Play Zbrit Më tepër Hixhabi - Mbulesa 2 143 Dëgjime   51:05  
Play Zbrit Më tepër Keshille motres muslimane 304 Dëgjime   32:11  
Play Zbrit Më tepër Keshtu Pejgamberet ua mesonin njerezve besimin 1 132 Dëgjime   67:13  
Play Zbrit Më tepër Keshtu Pejgamberet ua mesonin njerezve besimin 2 123 Dëgjime   35:14  
Play Zbrit Më tepër Koha ne jeten e muslimanit - 1 137 Dëgjime   48:59  
Play Zbrit Më tepër Koha ne jeten e muslimanit - 2 94 Dëgjime   54:12  
Play Zbrit Më tepër Koha ne jeten e muslimanit - 3 97 Dëgjime   49:30  
Play Zbrit Më tepër Koha ne jeten e muslimanit - 4 84 Dëgjime   62:42  
Play Zbrit Më tepër Me ka mesuar jeta nen hijen e besimit 125 Dëgjime   56:22  
Play Zbrit Më tepër Menyrat e laikeve ne perendimizimin e gruas muslimane 124 Dëgjime   34:05  
Play Zbrit Më tepër Mos u tall me fene e All-llahut 235 Dëgjime   70:39  
Play Zbrit Më tepër Roli i gruas ne shoqerine Islame 158 Dëgjime   59:32  
Play Zbrit Më tepër Shkolla laike - 1 213 Dëgjime   48:24  
Play Zbrit Më tepër Shkolla laike - 2 154 Dëgjime   42:08  
Play Zbrit Më tepër Shperblimi sipas llojit te vepres 87 Dëgjime   62:14  
Play Zbrit Më tepër Si te mbrohet muslimani prej Xhinneve - 1 278 Dëgjime   70:45  
Play Zbrit Më tepër Si te mbrohet muslimani prej Xhinneve - 2 186 Dëgjime   61:04  
Play Zbrit Më tepër Si te mbrohet muslimani prej Xhinneve - 3 151 Dëgjime   61:10  
Play Zbrit Më tepër Te vetmuarit 1015 Dëgjime   35:53  
Play Zbrit Më tepër Ulja me njerez te mire 137 Dëgjime   38:03  
Play Zbrit Më tepër Urdherimi ne te mire dhe Ndalimi nga e keqja - 1 195 Dëgjime   56:49  
Play Zbrit Më tepër Urdherimi ne te mire dhe Ndalimi nga e keqja - 2 140 Dëgjime   57:49  
Play Zbrit Më tepër Urdherimi ne te mire dhe Ndalimi nga e keqja - 3 167 Dëgjime   53:36  
Play Zbrit Më tepër Urdherimi ne te mire dhe Ndalimi nga e keqja - 4 154 Dëgjime   52:27  
Play Zbrit Më tepër Vlera e Dhikrit 154 Dëgjime   52:45  
Play Zbrit Më tepër Vlera e leximit te Kur'anit 126 Dëgjime   71:02  
Play Zbrit Më tepër Vlera e Nafiles 88 Dëgjime   59:50  
Play Zbrit Më tepër Vlera e Namazit te Nates 232 Dëgjime   42:12  
Play Zbrit Më tepër Vlera e Shehidit 268 Dëgjime   52:23  
Play Zbrit Më tepër Vlera e Shehidit - Hubejd Iben Adij El Ensarij 121 Dëgjime   57:31  
Play Zbrit Më tepër Vlera e Shehidit - Sa'd ibn Rebije 101 Dëgjime   56:11  
Play Zbrit Më tepër Vlera e Shehidit - Sad iben Muadh 107 Dëgjime   58:24  
Play Zbrit Më tepër Vlera e Shehidit - Shehidi i mihrabit:Omeri r.a. 174 Dëgjime   62:51  
Play Zbrit Më tepër Vlera e Shehidit - Enes iben Nedar 73 Dëgjime   58:49  
Play Zbrit Më tepër Vullneti i larte - 1 98 Dëgjime   59:22  
Play Zbrit Më tepër Vullneti i larte - 2 65 Dëgjime   69:50  
Play Zbrit Më tepër Vullneti i larte - 3 78 Dëgjime   75:59  
Play Zbrit Më tepër Xhihadi ne rrugen e All-llahut 806 Dëgjime   86:47  
 
Të gjitha Asnjë