Historiku i Shoqatës

          Historiku i Shoqates Vlladika                                      Düren - Germany

                                                                                                                       

 
                                                                                   

Shoqata Vlladika u formua ne vitin 2010...
    Si përfaqësues i shoqatës u zgjidhë

                       "Z.Arsim Aliu.


Themeluesit e shoqatës,
ishin Faik Kaqiku. Arsim Aliu. Bedri Rexha.
Shoqata u hap ne muajin 03.2010
Me emrin Shoqata Vlladika në

      " Düren Germany "
Shoqata Vlladika përmbanë

20 Anëtar pëllumbajtës të rregullt... 

  .